Aangenaam kennis te maken

We zijn trots op onze leerkrachten en andere professionals die dagelijks met de kinderen werken. We stellen ons graag aan je voor.

Op IKC Rehoboth

· leren kinderen in verbinding met God, de ander en de samenleving;

· leren kinderen door te spelen, te ontdekken en te onderzoeken in een rijke leeromgeving;

· leren kinderen door betekenisvolle kennisoverdracht;

· hebben we als team hoge, maar reële verwachtingen van kinderen en elkaar;

· ontwikkelen kinderen zich binnen de zone van naaste ontwikkeling;

· groeien kinderen wanneer ouders, school en kind met elkaar samenwerken;

· werken wij volgens de uitgangspunten van Handelingsgericht werken om af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen;

· werken wij als team continu aan verbetering van ons onderwijs;

· mogen kinderen zichzelf zijn.

Onze kernwaarden

Vertrouwen- We werken op basis van vertrouwen. We gaan uit van het goede in de mens.Wij hebben vertrouwen in de leerlingen en hun ouders. Wij zorgen ervoor dat wij betrouwbaar zijn. Samen werken we aan de toekomst, vanuit de wetenschap dat ons onderwijs het beste uit de leerlingen haalt. Door vertrouwen en respect weten leerlingen, ouders en medewerkers zich gekend.

Groei- We zijn er om kinderen de ruimte te geven om te worden wie ze zijn en willen worden, om te groeien. We benaderen alle kinderen en medewerkers vanuit de groei die ze doormaken en geloven in de spreuk: alles wat je aandacht geeft, groeit.

Samen- Door samen te werken en te leven bereik je meer. Dit geldt niet alleen voor de kinderen, maar ook voor het team. Wij benutten elkaars kwaliteiten en leren dat iedereen anders is.We hebben elkaar nodig voor een sterke basis. Kinderen, ouders en school werken nauw samen.

Keuze:

De keuze voor een basisschool is niet eenvoudig; u vertrouwt uw kind toe aan de leerkrachten van een school en wilt dan ook zeker weten dat uw kind daar op zijn/haar plaats is. Uw kind moet het naar zijn/haar zin hebben en zich op een verantwoorde manier kunnen ontwikkelen. Dan denken we bij ontwikkeling niet alleen aan lezen, rekenen, taal en wereldoriëntatie, maar ook aan creativiteit, muzikaliteit en sociale vaardigheden. IKC Rehoboth kenmerkt zich door een open en gezellige sfeer, waarin inzet, daadkracht, humor en professionaliteit opvallende eigenschappen zijn. Op de Rehoboth werkt een enthousiast team dat vol overgave en inzet hun uiterste best doet om een zo prettig mogelijk leer- en leefklimaat voor de kinderen neer te zetten. Een klimaat waar ieder kind in kan groeien en ontwikkelen.

De naam van de school is afgeleid van een Hebreeuws woord uit de Bijbel. In Genesis 26:22 wordt geschreven dat Isaac, de zoon van Abraham, een waterput aanlegde op de plaats van een bron en die plek toen Rehoboth noemde. De betekenis van het woord Rehoboth is: hier heeft God een plaats voor ons gemaakt, hier zullen wij gelukkig zijn. De Rehoboth is een christelijk IKC, waar men respect heeft voor elkaar. Een school waar veiligheid en geborgenheid belangrijk zijn. Een goed contact met de ouders is een voorwaarde om optimaal te kunnen functioneren. We prijzen ons dan ook gelukkig met veel meedenkende en meewerkende ouders.

De Rehoboth is een kleinschalige en gemoedelijke IKC, waar kinderen hun talenten kunnen ontdekken, leren samenwerken, reflecteren en plannen.


Keertje kijken bij IKC Rehoboth?

Hoe kunnen wij je helpen?

Je bericht is succesvol verzonden

Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Je bent nog een paar velden vergeten, check je ze nog even?